top of page

Akreditasyon & Sètifikasyon

RRHS se yon sosyete 501(c)(3) ki pa fè pwofi ki anrejistre nan eta Florid. Nimewo enskripsyon nou an se #85-8012584753C-0. Ou ka jwenn yon kopi anrejistreman ofisyèl ak enfòmasyon finansye nan Divizyon Sèvis Konsomatè lè w rele gratis 800-435-7352 nan eta a.

RRHS te akredite pa Komisyon sou Akreditasyon Etablisman Reyabilitasyon (CARF) depi 1993.

cert-carf.png

RRHS sètifye pa Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

cert-samhsa.jpg

Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) te otorize RRHS depi li enkòpore.

cert-dcf.jpg
va-us-department-of-veterans-affairs-vector-logo.png
bottom of page