top of page

Pwogram Fanm ansent ak apre akouchman

PPW

pregnant-lady.jpg

Pwogram Fanm ansent ak apre akouchman ofri sèvis tretman pou itilizasyon dwòg pou fanm ansent ak apre akouchman, pitit yo ak fanmi yo. Sejou minimòm nan pwogram rezidansyèl la se 90 jou.

345C1ADF-0246-41F9-B789-61FD0BFDFD7B.jpg
Kalifikasyon Pwogram PPW

 • Dwe gen 18 oswa plis

 • Fanm ansent

 • Fanm ki akouche  

 • Fanm ki te sispann gwosès

 • Fanm ki te fè foskouch

       *nan 12 dènye mwa yo

Sèvis PPW

 • Tretman pou itilizasyon sibstans rezidansyèl yo

 • Konsèy Endividyèl

 • Planifikasyon Tretman Endividyalize

 • Konsèy Gwoup

 • Konsèy pou Fanmi

 • Jesyon Ka

 • Konsèy pou Sante Mantal

 • Suivi Sèvis Medikal yo

 • Konpetans paran

 • Ranfòsman Fanmi ak Reyinifikasyon

 • Transpò

pexels-william-fortunato-6393377.jpg

River Region non sèlman te sove lavi m, men tou, lavi ti bebe m nan tou. Kote sa a se gwo epi li ka definitivman ede w si w ap gen pwoblèm ak dejwe epi ou bezwen epi ou vle jwenn èd!

FAQ

Èske mwen kalifye si mwen te sispann yon gwosès nan 12 dènye mwa yo?

Wi

Kouman pou mwen kòmanse?  

Kontakte nou nan 904-899-6300 ansyen 4408 pou pale ak yon koòdonatè admisyon epi planifye yon evalyasyon apwofondi.

Mwen pa gen okenn asirans, èske mwen ka toujou resevwa sèvis?

Absoliman! River Region fyè pou l ofri sèvis rezidansyèl pou fanm ansent ak fanm apre akouchman gratis.

Kiyès ki kalifye?

Ansent, ou te ansent nan 12 dènye mwa yo, oswa ou gen mwens pase 12 mwa apre akouchman. Sa gen ladann fanm ki te sispann yon gwosès, ki te fè foskouch, oswa ki te chwazi adopsyon.

bottom of page