top of page

Sèvis

APRANN SA RRHS GENYEN POU L OFRI

pexels-gustavo-fring-7446988.jpg

Swen Prensipal

Vini byento!

Ki kote espwa vin vivan ak pi bon swen sante:

 • Espò fizik

 • Egzamen Okipasyonèl

 • Depistaj STD

 • Tès VIH ak Preparasyon

 • Tès Tibèkiloz (TB)

 • Tès Gwosès

 • Depistaj Dwòg

Itilizasyon sibstans

River Region Human Services (RRHS) ofri yon seri konplè sèvis tretman pou itilizasyon sibstans ki enkli:

 • Pwogram Fanm ansent ak apre akouchman (PPW)

 • Rezidans lan

 • Pasyan ekstèn

 • Pwochen etap DUI Pwogram

 • MAT (Tretman Asistans Medikaman)

  • Metadòn, Suboxone, Vivitrol

 • Pwogram Matrice

services-substanceuse.jpg
Primary Care
Substance Use
services-residential.jpg

Free residential services offered for
eligible individuals 

Rezidans lan

Yo ofri sèvis rezidansyèl pou moun k ap chèche tretman pou itilizasyon sibstans ak maladi ki fèt ansanm.

 

Tretman rezidansyèl bay swen ak administre yon plan tretman espesyalize nan yon anviwònman estriktire, 24 èdtan pa jou. Kliyan nan tretman rezidansyèl yo kapab dedye efò total yo nan rekiperasyon pou dire tretman preskri a.

Evalyasyon pwogrè kontinyèl ak ajisteman tretman yo ka fèt, ki gen ladan yon ekstansyon nan dire tretman an. 

Program within Residential

Residential

Pwochen etap DUI Pwogram

Pwogram DUI Next Step la bay moun ki chaje ak DUI tretman pou dwòg ak alkòl pou pasyan ekstèn. Si w konplete avèk siksè pèmèt patisipan yo jwenn oswa kenbe lisans chofè yo.

services-dui.jpg
Next Step DUI Program
services-medicationtreatment.jpg

Tretman Asistans Medikaman

RRHS ofri sèvis tretman asistans medikaman, tankou Methadone, Suboxone, ak Vivitrol, pou moun ki gen depandans opioid ak alkòl.

Sèvis sa yo gen ladan terapi gwoup ak endividyèl, edikasyon sou itilizasyon dwòg, sèvis sante mantal, ak referans pou sèvis medikal. 

pexels-gustavo-fring-7447080.jpg

Sante mantal

Pwogram sante mantal gen ladan konsèy gwoup ak endividyèl, sikoterapi, lyen referans, ak konsèy sipò.

 • Psychiatric Evaluation and Medication Management

 • Adolescent and Adult Assessments

 • Social Skills Development and Group Therapy

 • Individual and Family Therapy for Children, Adolescents and Adults

 • Primary Care Health Service

 • Medication Assisted Treatment (Methadone, Suboxone, Subutex, Vivitrol)

 • Case Management

 • Outpatient Substance Use Treatment

 • Inpatient Residential Treatment for Substance Use and Co-occurring Disorders

pexels-gustavo-fring-7447080.jpg
Medical AT
Mental Health

Lojman Sipò ak Tranzisyon

RRHS ofri lojman sipò ak tranzisyon pou moun ki sanzabri akòz anprizònman, itilizasyon dwòg, maladi mantal, oswa VIH/SIDA.

Andy's Place

Andy's Place offers supportive housing for homeless individuals whose displacement is associated with substance use disorders, mental illness and HIV/AIDS. Residents  receive life-skills training and recovery-planning, inclusive of linkage to partner-agencies who assist with budgeting, employment services, GED completion, permanent-housing and more. Our goal is to assist our clients to become positive, healthy, productive, income-earning members of the community. 

derick-mckinney-Tc349sxFa2U-unsplash.jpg
Supp & Trans Housing

Prevansyon VIH/SIDA, Edikasyon, Entèvansyon ak Tès

Sèvis yo enkli:

 • Gratis epi konfidansyèl VIH/SIDA  

 • Konsèy anvan ak apre tès la

 • Evalyasyon rediksyon risk

 • Kou edikatif VIH/SIDA sou plas ak atravè inite tès mobil nou an

Inite mobil

Inite mobil la bay tès VIH/SIDA gratis epi konfidansyèl, kapòt, ak literati nan divès kote.  Si w enterese pran yon tès VIH, tanpri rele (904) 874-2027.  

Tan ak kote yo varye. Si w enterese rezève inite mobil lan pou patisipe nan yon evènman, tanpri rele (904) 745-3063 oswa (904) 874-2027.  

Kontansye Prevansyon ak Navigasyon Sèvis (PONS)

PRIME for Life (PFL) fèt pou moun ki ta ka fè chwa ki gen gwo risk epi li ede yo aprann diminye risk pou yo genyen pwoblèm ki gen rapò ak alkòl ak dwòg pandan tout lavi yo.

RESPECT se yon entèvansyon sou nivo endividyèl, ki konsantre sou kliyan, pou prevansyon VIH, ki gen de sesyon kout konsèy.

hiv bus.png
HIV/AIDS Serivces
MATRIX
pexels-gustavo-fring-7447080.jpg
Texting on Mobile Phone

Sante mantal

The Youth Behavioral Health program encompasses mental health counseling and case management services for children and adolescents ages 10-17 years. Program services are individualized, and a treatment plan is developed with each new admission based upon the presenting needs as determined during the assessment and the completion of a comprehensive biopsychosocial evaluation. Each participant is actively engaged in the course of their treatment, with input from their family to provide a holistic approach to care.

 

Individual, family, and group counseling are provided by appointment on Tuesdays and Thursdays from

3:00 p.m. - 5:00 p.m. at the Kennedy Community Center located at 1133 Ionia St. Case management services will also be provided to connect youth and their families with community resources.

youth

MATRIX Program

The MATRIX House Treatment Program is a secure correctional substance use disorder treatment program for individuals serving a jail sentence for non-violent, drug-related offenses.

Image by Tingey Injury Law Firm

Crisis Support and Resources

Help is available

If you are experiencing a life-threatening emergency dial 911

For those experiencing a crisis who are 26 years old or older, Jacksonville Sheriff’s Office will dispatch a Crisis Intervention Trained (CIT) Officer and a certified mental health clinician to provide immediate on-scene support.

 

Need Support Now?

If you or someone you know is struggling or in crisis, help is available. Call or text 988 or chat 988lifeline.org

 

988 offers 24/7 call, text and chat access to trained crisis counselors who can help people struggling with suicidal thoughts, substance use, mental health crisis, or any other kind of emotional distress.

Veterans Crisis Line dial 988 then press 1 or text 838255

 

Child and Adolescent Crisis Support Services

The Child Guidance Center Rapid Response Team intervenes during critical and emotionally taxing periods in which children or adolescents under the age of 25 present a danger to themselves and/or to others. Crisis intervention is provided to children and adolescents up to age 25. If you are seeking help for a child or adolescent that is in mental health crisis, contact (904) 982-4911 for assistance. 

Website: www.cgcjax.org

 

Domestic Violence Help

Hubbard House 24/7 Confidential Hotline:  (904) 354-3114  or text: (904) 210-3698

bottom of page